“พระโบราณนี้ต้องรักษาไว้ให้ดี”พ่อสายทอง เตชะธัมโม

“พระโบราณนี้ต้องรักษาไว้ให้ดี”

พ่อสายทอง เตชะธัมโม

มีญาติธรรมเข้าไปกราบหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม
ขอพระของขลังของดีจากท่าน ท่านว่ามีพระโบราณอยู่
ได้ไปต้องรักษาให้ดีนะ เดี๋ยวก่อนกลับจะเอาให้
จากนั้นท่านก็สนทนาปราศรัยให้ธรรมะตามปกติ
ก่อนกลับญาติธรรมไม่ลืมที่จะขอพระโบราณ
ที่หลวงพ่อสายทอง พูดเกริ่นไว้ตอนต้น
จึงกราบขอพระจากหลวงพ่อสายทองอีกที
ในใจของญาติธรรมนั้นตื่นเต้นที่จะได้พระโบราณ
หลวงพ่อสายทองก็บอกว่าไม่ลืม เอ้า..ตั้งใจนะ
“พุทโธ พุทโธ พุทโธ” เอ้า..เอากลับไปรักษานะ
พระโบราณนี้ต้องรักษาไว้ให้ดี
(หมายเหตุ ญาติธรรมคนนั้น ตอนนี้บวชได้ ๕ พรรษาแล้ว)
องค์หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ท่านเป็นพระเมตตาและเป็นพระสงเคราะห์โลก ท่านสร้างโรงพยาบาลมา ๖-๗ ที่แล้ว กับญาติโยมท่านจะเมตตายิ้มแย้มให้กำลังใจเสมอ
แต่กับพระที่วัด ท่านจะเข้มงวดเคร่งครัดวินัย ที่วัดท่านไม่ให้พระใช้มือถือ ไม่ให้อ่านหนังสือพิมพ์ ไม่ให้คลุกคลียุ่งกับญาติโยม ให้ตั้งใจบําเพ็ญภาวนาเท่านั้น
ท่านอยู่วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

Related posts

Leave a Comment