“ความทุกข์ทำให้จิตผลิตธรรมขึ้นมา” พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

“ความทุกข์ทำให้จิตผลิตธรรมขึ้นมา”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

คำถาม: วันก่อนฟังเทศน์ของหลวงตาครับ อย่างสมัยก่อน ปฏิปทาของพระธุดงค์กัมมัฏฐานนี่เข้มข้นกันมากเลยครับ หลวงตาท่านก็เคยเล่าไปธุดงค์หนาวมากจนกระทั่งแบบนอนไม่ได้ จับจีวรก็แข็งแต่ท่านก็ไม่ยอมใช้ผ้าห่ม ก็เลยสงสัยว่าทำไมต้องฝึกต้องทรมานกันถึงขนาดนั้นหรือครับพระอาจารย์
พระอาจารย์: คือท่านไปธุดงค์นี่ ท่านเอาผ้าห่มไปไม่ได้ ท่านต้องเอาของเท่าที่จำเป็นไป เพราะท่านต้องเดินธุดงค์ ท่านมีสัมภาระอะไรไปนี่มันก็จะหนักเกินไป งั้นท่านก็มีแค่ผ้า ๓ ผืน เท่านั้น มีจีวร มีเหมือนกับในสมัยพระพุทธกาล งั้นจะว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้น ก็ความทุกข์ยากลำบากทำให้จิตต้องผลิตธรรมขึ้นมารับกับมันคือ สติ ปัญญา ขันติความอดทน อะไรเหล่านี้ เป็นเครื่องมือที่จะเอาไปใช้ในการทำลายกิเลสได้ ถ้าเราอยู่ในที่สะดวกสบายมันก็ไม่ต้องผลิตเครื่องมือของธรรมขึ้นมา เราก็เลยไม่มีเครื่องมือให้ต่อสู้กับกิเลส
ดังนั้นบางทีเราต้องอาศัยความทุกข์ยากลำบาก เพื่อที่จะเป็นตัวกระตุ้น เหมือนกับวัคซีนเห็นไหม กระตุ้นให้ธรรมที่มีอยู่ในใจของเรานี้ออกมาทำงาน ถ้าเราอยู่ในสถานที่สะดวกสบาย อย่างญาติโยมนี่ มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอดทน ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้สติใช้ปัญญาสอนใจให้ทำใจให้สงบ ให้รับกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ได้ เพราะไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจทุกข์ยากลำบาก เดือดร้อน ใจก็เลยสบายๆ นั่นคือสาเหตุทำไมท่านต้องไปหาที่ที่มันทุรกันดาร ที่มันทุกข์ยากลำบาก เพื่อจะได้กระตุ้นสติ ปัญญา ขันติ วิริยะ กระตุ้นพละ ๕ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ที่จะเป็นเครื่องมือต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ได้
คือจะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการต่อสู้กับกิเลส ที่จะสร้างความทุกข์ เวลาเจอความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ความอยากสุขอยากสบายเหล่านี้ตัวสำคัญ ก็เลยต้องใช้สติ ใช้สมาธิ และปัญญาระงับมัน ด้วยการทำใจให้สงบ พอใจสงบแล้ว ความทุกข์ยากลำบากมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไป แล้วก็ได้ผลคือให้ประโยชน์คือได้ระงับกิเลสตัณหาความอยากสุขอยากสบาย ทำให้เราสามารถอยู่กับอะไรก็ได้ไม่ทุกข์กับมัน ไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ
คำถามจากซูม
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พระจุลนายก พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี

Related posts

Leave a Comment