อานิสงส์การแผ่เมตตา

 

การแผ่เมตตาคืออะไร

                                                                            การแผ่เมตตาคืออะไร
การแผ่เมตตาคือ การสวดมนต์เพื่อทำให้จิตใจของเราสงบ บริสุทธิ์ ให้จิตตั้งมั่นในความปรารถนาดีที่มีให้แก่ตนเองและผู้อื่น รวมถึงเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสรรพสิ่งทั้งหลาย โดยส่วนใหญ่แล้วบทสวดแผ่เมตตาจะใช้สวดหลังจากการสวดมนต์ นั่งสมาธิ หรือเป็นบทสวดสุดท้ายหลังพิธีการทำบุญต่างๆ เพื่อส่งต่อส่วนบุญให้แก่ผู้อื่น อย่างไรก็ตามเราสามารถแผ่เมตตาระหว่างวันหรือเวลาใดก็ได้ที่ต้องการค่ะ

แผ่เมตตาแล้วได้อะไร มาดูอานิสงส์ของการแผ่เมตตากัน
อานิสงส์ของการสวดบทแผ่เมตตาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มี 11 ประการ คือ
1.ทำให้หลับสบาย
2.ตื่นง่าย จิตใจปลอดโปร่ง
3.ไม่ฝันร้าย
4.เป็นที่รักของมนุษย์
5.เป็นที่รักของอมนุษย์
6.เทวดาให้คุ้มครอง
7.ปลอดภัยจากไฟ อาวุธ และยาพิษ
8.ทำให้จิตเกิดสมาธิ
9.สีหน้าเปล่งปลั่ง ผ่องใส
10.หากถึงเวลาเสียชีวิตย่อมจากไปอย่างสงบ
11.เข้าถึงพรหมโลก คือ ภพภูมิของผู้บำเพ็ญฌาน
ส่วนอานิสงส์ทั่วไปของการแผ่เมตตาคือ ช่วยให้เราเป็นคนใจกว้าง ช่วยฝึกจิตให้มีความเมตตา ทำให้เกิดความสงบเยือกเย็นในใจ ทำให้สามารถพิจารณาความรัก โลภ โกรธ หลง ได้อย่างถ่องแท้ขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิดความรู้สึกปล่อยวางอีกด้วย

บทสวดแผ่เมตตา รู้ไว้ ใช้สวดได้ทุกเวลาที่ต้องการ

1. บทแผ่เมตตาให้ตัวเอง ใช้สวดก่อนแผ่เมตตาบทอื่นๆ
อะหังสุขิโต โหมิ อะหังนิททุกโข โหมิ อะหังอะเวโร โหมิ อะหังอัพยาปัชโฌ โหมิ สุขีอัตตานังปะริหะรามิ
คำแปล ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

2. บทแผ่เมตตาทั่วไป ใช้ในการสวดแผ่เมตตาหลังสวดมนต์ประจำวันหรือจะสวดระหว่างวันก็ได้
สัพเพ สัตตาอะเวราโหนตุอัพ๎ยาปัชฌาโหนตุ อะนีฆาโหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
คำแปล สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากโรคภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด

วิธีแผ่เมตตาที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

วิธีที่ถูกต้องของการแผ่เมตตาคือเริ่มจากการแผ่ให้ตัวเองเพื่อให้ใจของเราสงบ เป็นสุข เมื่อเรารู้สึกดีกับตัวเองเราจึงจะสามารถแผ่เมตตาให้ผู้อื่นได้อย่างจริงใจ จากนั้นให้กล่าวขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวร ตามด้วยแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย บิดามารดา ญาติ ครูอาจารย์ เทวดาที่ปกปักษ์คุ้มครองเรา เปรตและสัมภเวสี เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของเรา แปจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอันเสร็จสิ้น หากใครต้องการกรวดน้ำต่อก็สามารถทำได้ค่ะ

การแผ่เมตตาคือการอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล และส่งความปรารถนาดีในจิตใจเราให้กับตัวเราเองและสรรพสิ่งต่างๆ สามารถสวดได้ทั้งในชีวิตประจำวัน ระหว่างการสวดมนต์ประจำวัน หลังพิธีการตั้งหิ้งพระในคอนโด หรือในโอกาสต่างๆ เพื่อให้ใจของเราเกิดความสุขสงบ เพื่อนๆ คนไหนอยากเกิดความสงบในใจลองเริ่มจากการแผ่เมตตาแบบง่ายๆ ในทุกๆ วัน

Related posts

Leave a Comment